Sản xuất quầy kệ trưng bày sản phẩm (mica, sắt, gỗ...)

POSM

Khách làm hàng quầy kệ trưng bày sản phẩm tại Sài Gòn

2019-09-10

View Project


Sản xuất POSM - kệ sắt trưng bày sản phẩm, Sử dụng cho tặng điểm bán lẻ để sản phẩm quảng bá thương hiệu & tính năng sản phẩm.