Kệ, khung (giá) máy tính làm việc đứng - bánh xe di chuyển

Kệ (giá) máy tính làm việc đứng
Kệ (giá) máy tính làm việc đứng

kệ máy tính đứng làm việc - có bánh xe di chuyển

Mục đích: Sử dụng trong văn phòng, phòng chờ, nhà máy... để đứng làm việc tra cứu thông tin nhanh.

Kích thước: 160 cm

Sản phẩm: Đặt màn hình máy tính, bàn phím, chuột, CPU, UPS, máy in....

Chất liệu: Sắt , sơn màu theo yêu cầu.