Phương pháp truyền thông hiệu quả, rẻ tiền... được sử dụng hiệu quả trong mùa dịch bệnh covid 19 - 2020

Làm ma nơ canh xoay bảng hiệu tại Đồng Nai
Làm ma nơ canh xoay bảng hiệu tại Đồng Nai


- Quảng bá nội dung hiệu quả

- Truyền thông của doanh nghiệp được nâng cao

- Giảm chi phí nhân viên (an toàn hơn)

- Mang phong cách chuyên nghiệp.

Khách hàng triển khai: CÔNG TY ĐẠI PHÚC THỊNH - Đồng Nai.

Một số hình ảnh nổi bật của sản phẩm.

Mùa dịch covid 19 - Sử dụng manocanh xoay bảng hiệu quảng cáo truyền thông
Mùa dịch covid 19 - Sử dụng manocanh xoay bảng hiệu quảng cáo truyền thông

làm quảng cáo hiệu quả sử dụng manocanh
làm quảng cáo hiệu quả sử dụng manocanh

robot manocanh quảng cáo mùa dịch hiệu quả
robot manocanh quảng cáo mùa dịch hiệu quả
manocanh đẹp - quảng bá thương hiệu
manocanh đẹp - quảng bá thương hiệu


Media: