Kệ máy tính làm việc đứng

Kệ, khung (giá) máy tính làm việc đứng - bánh xe di chuyển

Kệ (giá) máy tính làm việc đứng
Kệ (giá) máy tính làm việc đứng

Kệ (giá) máy tính làm việc đứng

kệ máy tính đứng làm việc - có bánh xe di chuyển

Mục đích: Sử dụng trong văn phòng, phòng chờ, nhà máy... để đứng làm việc tra cứu thông tin nhanh.

Kích thước: 160 cm

Sản phẩm: Đặt màn hình máy tính, bàn phím, chuột, CPU, UPS, máy in....

Chất liệu: Sắt , sơn màu theo yêu cầu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • kệ máy tính

  kệ máy tính đứng - bánh xe di chuyển

  Kệ máy tính thông minh

  - Loại treo tường

  - Loại đứng độc lập, có bánh xe di chuyển

  kệ tivi đứng làm việc
  kệ tivi đứng làm việc 
 • Kệ máy tính đứng - bánh xe di chuyển

  Kệ (giá) máy tính làm việc đứng - đơn giản - thông minh

  Kệ, khung (giá) máy tính làm việc đứng - bánh xe di chuyển

  Kệ (giá) máy tính làm việc đứng
  Kệ (giá) máy tính làm việc đứng

  kệ máy tính đứng làm việc - có bánh xe di chuyển

  Mục đích: Sử dụng trong văn phòng, phòng chờ, nhà máy... để đứng làm việc tra cứu thông tin nhanh.

  Kích thước: 160 cm

  Sản phẩm: Đặt màn hình máy tính, bàn phím, chuột, CPU, UPS, máy in....

  Chất liệu: Sắt , sơn màu theo yêu cầu.