Đối tác Agency tại TP.HCM

Đơn vị chuyên sâu – 8 năm kinh nghiệm

Góc Nhìn Agency – nhà sản xuất POSM, Quầy Booth Sampling, Booth trưng bày, tủ trưng bày… tại Tp.Hồ Chí Minh

 
  •  Quầy kệ booth quảng cáo, cổng chào, đảo, booth PG phát hàng mâu siêu thị, Window frame…?
  • Booth sampling Quảng Cáo?
  • Kệ sắt trưng bày sản phẩm tại siêu thị, shop, điểm bán hàng?
  • Xe đẩy Take away cho các chiến dịch làm sampling?